Wat maakt de Leeuwenkuil uniek?

PBS en Klasse(n)kracht

Wij willen dat de kinderen op onze school zich prettig en veilig voelen. Om dit te creëren werken we met PBS (Positive Behaviour Support) en Klasse(n)kracht. Aan het begin van ieder jaar maken de kinderen samen met de leerkracht groepsafspraken hoe kinderen en de leerkracht dat schooljaar met elkaar omgaan. We stellen samen een groepsmissie op waar we het hele jaar aan werken. Door middel van PBS stimuleren wij kinderen om gewenst gedrag te laten zien. Hierdoor wordt een positief schoolklimaat gestimuleerd.

 

Gezonde school

Wij dragen het vignet Gezonde School. Dit houdt in dat wij gezond eten/drinken, bewegen stimuleren en kinderen bewust maken van gezond gedrag.

Bewegend en coöperatief leren

Op onze school zorgen we voor een uitdagende leeromgeving waar bewegend leren een belangrijke plek heeft. We prikkelen kinderen door ze te laten leren binnen een betekenisvolle context. We willen leren niet los zien van creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat leren een samenspel is. Niet alleen tussen de leerkracht en het kind, maar ook tussen kinderen onderling. Daarom werken kinderen vaak samen bij het leren, werken en spelen. We noemen dat coöperatief leren. Kinderen leren zichzelf én de ander kennen. Ze luisteren naar elkaar, leren de ander te respecteren en begrip te hebben voor onderlinge verschillen.

Drama

Wij werken met het dramaproject “Sterk in je schoenen”. Het doel van dit project is om kinderen niet alleen dramalessen aan te bieden, maar ook door middel van drama kinderen sociaal emotioneel sterker te maken. Het zelfvertrouwen ontwikkelen om voor de “grote groep te staan” is hier een voorbeeld van.

Zelfstandigheid

Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We spreken ons vertrouwen uit in de kracht van elk kind. Vanuit die gedachte leren we kinderen zelfstandig te werken en maken we hen stap voor stap ook meer zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Bij het zelfstandig werken gaat het dan aanvankelijk om kleine overzichtelijke taken die ze alleen uitvoeren. Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen, worden deze taken omvangrijker en complexer. Zo leren we kinderen om verantwoordelijkheid te nemen en ook om te reflecteren op het eigen leerproces. Niet alleen de kennis is dus belangrijk, maar ook de vaardigheid om die kennis te verwerven.

PBS en Klasse(n)kracht

Coöperatief leren

Gezonde school

Drama