Onderwijs op de Leeuwenkuil

Ons motto

“HART VOOR KINDEREN EN OOG VOOR RESULTAAT”

Missie

De Leeuwenkuil is een gezonde school, waar doelgericht gewerkt wordt aan een brede ontwikkeling van kinderen. Vanuit een positief speel-, leer- en leefklimaat begeleidt het team de kinderen naar wereldburgers die zich verantwoordelijk voelen.

 

Visie

We zien op de Leeuwenkuil dat:

 • PBS en Klasse(n)kracht ingezet worden om een positieve omgeving te creëren.
 • De kinderen zelf de ruimte kiezen die aansluit bij hun eigen manier van leren en verwerken (instructie, werk en stilteruimtes).
 • De kinderen begeleid worden door de leerkrachten die de verantwoordelijkheid delen.
 • De kinderen een doelgerichte instructie krijgen met coöperatieve werkvormen en bewegend leren.

Missie

Visie

Onze kernwaarden

Richtinggevende uitspraken

Onze kernwaarden

Veiligheid:

 • Onze reis met de kinderen heeft een doel, waarbij de leerkrachten de koers bepalen.
 • We bieden de kinderen keuzemogelijkheden binnen de gestelde kaders.
 • We bevorderen een gezond leven.

Betrokkenheid:

 • We investeren in de samenwerking tussen kind, ouder en school.
 • De kinderen werken in een uitdagende en ondersteunende leeromgeving.

Empathie:

 • We hebben compassie voor elkaar en aandacht voor de wereld ons heen.

Plezier:

 • Een ontspannen en positieve sfeer, waarbinnen gewerkt maar ook gevierd wordt.

  Ontwikkeling:

  • Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, waarbij we hoge verwachtingen hebben.
  • We zijn samen nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling.

  Vertrouwen:

  • We leren kinderen met tegenslagen om te gaan, zodat ze voldoende veerkracht hebben en samen met ons de juiste koers varen.