KC Beneden-Leeuwen

Welkom bij jullie Kindcentrum

De leeuwenkuil

De Leeuwenkuil is een gezonde school, waar doelgericht gewerkt wordt aan een brede ontwikkeling van kinderen.

Vanuit een positief speel-, leer- en leefklimaat begeleidt het team de kinderen naar wereldburgers die zich verantwoordelijk voelen.

“Hart voor kinderen en oog voor resultaat”

De Wijzer

Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. 

“OBS de Wijzer, samen sterk en een ieder op zijn eigen wijze wijs!”

Missie en visie

Waar staat het Kindcentrum voor?

Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit 2 basisscholen namelijk OBS de Wijzer en basisschool de Leeuwenkuil, KION kinderopvang/buitenschoolse opvang en het is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Kinderen, personeel en ouders/verzorgers zullen samen een prettige speel-, leer- en werkomgeving creëren. U kunt rekenen op ervaren en betrokken medewerkers, die voor een veilige en uitdagende omgeving zorgen.

Aanmelden nieuwe kinderen

Wilt u uw kind aanmelden?

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar dan kunt u een afspraak maken met de directie van het Kindcentrum. U krijgt dan een rondleiding met informatie over beide onderwijsconcepten.

Voor 26 maart moeten alle kinderen die in het volgende schooljaar starten aangemeld zijn.

Kinderen ontwikkelen in een veilige omgeving

Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Een leerkracht moet zo’n omgeving bieden in de schoolklas. Het is niet alleen een leeromgeving, maar net zo goed een leefomgeving. Een basisbehoefte van een kind is dat hij/zij zich veilig voelt. Het is tegelijk een voorwaarde voor de ontwikkeling. . “

– Directies en teams

Ons Kindcentrum

Wat typeert ons Kindcentrum?

Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit 2 basisscholen namelijk OBS de Wijzer en basisschool de Leeuwenkuil,  kinderopvang/buitenschoolse opvang en het is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Ons gebouw

Vanaf mei 2019 betrekken onze basisscholen een nieuw, multifunctioneel gebouw in Beneden-Leeuwen. Na een lange voorbereidingsperiode  zijn we uiteraard enorm trots op het resultaat.

5 gelijke dagen

Aan het einde van schooljaar 2018-2019 is er middels een stemming met ouders en personeelsleden gekozen voor een 5 gelijke dagen model. Vanaf schooljaar 2019-20120 is dit op beide scholen ingevoerd.

Onderwijs en ICT

Het gebruik van ICT-middelen is niet meer weg te denken in het hedendaagse onderwijs. Ook onze basisscholen gebruiken op allerlei fronten ondersteunende ICT-faciliteiten.