Ons Kindcentrum

Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit 2 basisscholen namelijk OBS de Wijzer en basisschool de Leeuwenkuil, KION kinderopvang/buitenschoolse opvang en het is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Kinderen, personeel en ouders/verzorgers zullen samen een prettige speel-, leer- en werkomgeving creëren. U kunt rekenen op ervaren en betrokken medewerkers, die voor een veilige en uitdagende omgeving zorgen. 

 

Schooltijden

We hanteren een continurooster met vijf gelijke dagdelen.
De kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Aanmelden nieuwe kinderen

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 3 jaar dan kunt u een afspraak maken met de directie van het Kindcentrum. U krijgt dan een rondleiding met informatie over beide onderwijsconcepten.

Voor 26 maart moeten alle kinderen die in het volgende schooljaar starten aangemeld zijn.