Ons Kindcentrum

Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit 2 basisscholen namelijk OBS de Wijzer en basisschool de Leeuwenkuil, SPOM kinderopvang/buitenschoolse opvang en het is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Kinderen, personeel en ouders/verzorgers zullen samen een prettige speel-, leer- en werkomgeving creëren. U kunt rekenen op ervaren en betrokken medewerkers, die voor een veilige en uitdagende omgeving zorgen. 

 

Schooltijden

We hanteren een continurooster met vijf gelijke dagdelen.
De kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn de schooltijden 8.30 uur tot 14.00 uur.

Open dagen en informatiebijeenkomsten

 

Ons Kindcentrum  in Beneden-Leeuwen organiseert enkele informatieavonden en een open dag voor geïnteresseerden en ouders die op het punt staan om een school te kiezen voor hun kind. De data voor deze bijeenkomsten vindt u hieronder:

Informatieavond basisschool De Leeuwenkuil
18 maart 2020 van 19.30 -20.30 uur

Informatieavond OBS De Wijzer
25 maart 19.30 -20.30 uur

Open dag Kindcentrum
26 maart van 8.45- tot 10.00 uur