Ons Kindcentrum

Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit 2 basisscholen namelijk OBS de Wijzer en basisschool de Leeuwenkuil, SPOM kinderopvang/buitenschoolse opvang en het is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Kinderen, personeel en ouders/verzorgers zullen samen een prettige speel-, leer- en werkomgeving creëren. U kunt rekenen op ervaren en betrokken medewerkers, die voor een veilige en uitdagende omgeving zorgen. 

 

Schooltijden

We hanteren een continurooster met vijf gelijke dagdelen.
De kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn de schooltijden 8.30 uur tot 14.00 uur.

Open dagen en informatiebijeenkomsten geannuleerd

 

Vanwege het Coronavirus hebben we besloten om onze informatieavonden en open dag die gepland stonden in maart niet door te laten gaan.