Op onze school hebben wij “hart voor kinderen en oog voor resultaat”.
Wij streven er naar dat kinderen zich prettig en veilig voelen op onze school.
Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is.

Als kinderen zich veilig voelen op school dan kunnen ze zich beter ontwikkelen. Een laagdrempelig contact met de ouders vinden wij daarbij zeer belangrijk. Want als we elkaar goed op de hoogte houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich prettig voelt, zowel thuis als op school.

Door middel van rust, structuur en een ontspannen en positieve sfeer bieden wij een prettig leerklimaat.
Hier wordt iedere dag in de groepen veel aandacht aan besteed.

 

Onze school werkt volgens het onderwijsconcept ‘Samenwerkend leren’. De rode draad binnen ons onderwijs is het woordje SAMEN. Wij stimuleren kinderen om samen te werken, samen te leren, samen te spelen, samen te vieren etc. Dit SAMEN geldt ook voor de leerkrachten. Wij zijn een team dat elkaar kan versterken. Daarnaast zoeken we elkaar op in de samenwerking, bijv. oudere kinderen die ingezet worden om samen met jongere kinderen te lezen etc. We zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen.
Ook vinden wij het belangrijk om samen met externen ons aanbod te versterken. Dit kan zijn de logopedist, de cultuursector, natuureducatie, dramaspecialist, maar ook de plaatselijke sportvereniging.
Maar de belangrijkste SAMEN zit natuurlijk in de driehoek kind-leerkracht-ouder. Als deze samenwerking goed is, dan halen we het maximale uit ieder kind.
Met de naam Samenwerkend leren komt ons onderwijsconcept volledig tot zijn recht.

Veiligheid

Prettig leerklimaat

Ontwikkeling

Samenwerkend leren

Met uitzondering van groep 1-2 heeft het werken met enkele groepen onze voorkeur. Binnen deze groepen krijgen de kinderen instructie op eigen niveau. Door onderwijs op maat te geven, zijn kinderen betrokken en is er ruimte voor ontwikkeling. Als leerkracht hebben wij vertrouwen in kinderen en zijn nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling. Deze stap maken we SAMEN.