Op onze school hebben wij “hart voor kinderen en oog voor resultaat”.
Wij streven er naar dat kinderen zich prettig en veilig voelen op onze school.
Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is.

Als kinderen zich veilig voelen op school dan kunnen ze zich beter ontwikkelen. Een laagdrempelig contact met de ouders vinden wij daarbij zeer belangrijk. Want als we elkaar goed op de hoogte houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich prettig voelt, zowel thuis als op school.

Door middel van rust, structuur en een ontspannen en positieve sfeer bieden wij een prettig leerklimaat.
Hier wordt iedere dag in de groepen veel aandacht aan besteed.

 

Onze school werkt volgens het onderwijsconcept van begeleid leren.
Begeleid leren betekent dat de leerkracht de leerling begeleiding geeft in het leerproces.
Zo geven leerkrachten gerichte instructie en bepalen zij wie de instructie moeten volgen.
We zijn echter ook van mening dat leerlingen zelfstandig moeten kunnen functioneren. Dit houdt in dat kinderen leren om hun werk te plannen, dat zij nadenken en bepalen waar en met wie ze de verwerking uitvoeren.

Bij het begeleid leren wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van kinderen. Op onze school werken we voornamelijk met combinatiegroepen.

Veiligheid

Prettig leerklimaat

Ontwikkeling

Begeleid leren

De combinatiegroepen zijn samengesteld met leerlingen uit twee leerjaren.
Bij de groepen 1/ 2 en 3/ 4 wordt er, daar waar mogelijk, met gezamenlijke thema’s gewerkt. Binnen deze thema’s houden we rekening met de verschillende niveaus in de groep.
Bij de groepen 3 t/m 8 vindt de instructie op niveau plaats bij rekenen, spelling, technisch lezen en taal.
Onze leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een kind.
Door onderwijs op maat te geven, zijn kinderen betrokken en is er ruimte voor ontwikkeling. Als leerkracht hebben wij vertrouwen in kinderen en zijn nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling. Samen begeleiden wij het kind op weg naar deze stap.