De Wijzer

OBS de Wijzer is een basisschool waar gewerkt wordt middels een bijzonder onderwijsconcept dat continu in ontwikkeling is. Wij werken niet met het leerstofjaarklassensysteem, maar met units. Onze school is verdeeld in drie transparante en open zones die specifiek zijn ingericht voor de drie units waarin we werken. De units zijn open van karakter en ook tussen de 3 units is een duidelijke verbinding waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid en één school uitademt.

Wij streven er op onze school naar om een klimaat te scheppen waarbinnen uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Om dit te bereiken is het voor ons belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Vanuit dit standpunt nemen vertrouwen en wederzijds respect een belangrijke plaats in op OBS de Wijzer.
Iedereen van groot tot klein haalt ergens zijn of haar inspiratie vandaan. Inspiratie is de drijfveer om je doelen te bereiken. Onderwijs moet kinderen inspireren te willen leren en ontdekken. Dat is het uitgangspunt van het onderwijs op OBS de Wijzer. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. 

Elke dag verwonderen wij ons over de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee kinderen zich ontwikkelen en over de resultaten die zij behalen. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemotiveerd om te leren. Op OBS de Wijzer leven en werken leerkrachten en kinderen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zodat elk kind geïnspireerd wordt te worden wie het wil zijn.

De kinderen krijgen binnen ons unitonderwijs instructies in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Binnen de vakgebieden Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend en Technisch lezen wordt gewerkt met instructiegroepen. Onze leerkrachten begeleiden het kind intensief en sturen bij als dat nodig is. Naast activiteiten in de basisgroepen, wordt er ook dagelijks gewerkt in instructiegroepen. De instructiegroepen zijn niet zo groot en zij kunnen bestaan uit kinderen van diverse basisgroepen.