Onderwijs op OBS De Wijzer

 Onze slogan is:

“OBS de Wijzer, samen sterk en een ieder op zijn eigen wijze wijs!”

Het is van belang dat kinderen enthousiast zijn en blijven voor leren, omdat het een levenslang proces behoort te zijn. De taak van de school is deze passie voor leren te ontwikkelen. Passie en betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ouders.

Dit is de basis voor onze identiteit, het fundament waarop we verder bouwen, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat, goed toegeruste medemensen.

Missie:

Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen. Het is cruciaal dat kinderen gesterkt worden in de waarden die nodig zijn in de wereld van morgen en dat ze op pad worden gestuurd met de juiste bagage in hun koffer.

 

Onze kernwaarden zijn:

 • Ik mag er zijn
 • Ik kan  
 • Ik weet  
 • Ik begrijp 
 • Ik deel  
 • Ik reis 

Visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs (eigenaarschap)
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen leren zelfstandig (samen) te werke

  We geven de kinderen een koffer vol bagage mee om op reis te kunnen in de wereld van morgen.

  Bagage als een goede basis in:

  • taal en rekenen
  • kennis van de wereld
  • sociale competenties
  • persoonsvorming
  • burgerschap

  en vaardigheden als

   

  • samenwerken
  • problemen oplossen
  • communiceren
  • creativiteit
  • leren leren
  • mediawijsheid
  • en ICT-vaardigheid.