Wat maakt de Wijzer uniek?

Unitonderwijs

Het werken in de units betekent dat diverse kinderen uit diverse basisgroepen met diverse activiteiten tegelijk bezig zijn zoals: samenwerken, individueel (stil) werken, staand werken, instructie of ondersteuning bij het werk ontvangen, onderzoek doen, presentaties voorbereiden enzovoorts. Vaak naar voorkeur, eigen planning en op uitnodiging of volgens rooster van de leerkracht. De volgorde waarin je de dingen doet, is heel belangrijk voor succes. Daarom is elke dag zorgvuldig opgebouwd. De dag begint en eindigt samen met de eigen basisgroep en de eigen juf of meester. Er is dus altijd een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Bij het begin van de dag wordt de dagplanning doorgenomen met de kinderen, die verschilt namelijk per leerling. Er wordt gewerkt aan persoonlijke opdrachten. Bij IPC worden projecten, onderzoeksvragen en unieke talenten ingezet op de gebieden wereldoriëntatie, kunst en cultuur, muziek en techniek. In het portfolio laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd en bereikt. De successen worden aan het eind van de dag besproken in de basisgroep, waarna de dag wordt afgesloten.

We zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen zo goed mogelijk te bedienen. Als je 30 kinderen in je klas hebt, moet je een duizendpoot zijn en er zullen altijd leerlingen tussendoor glippen. Het anders organiseren van het onderwijs door het werken in units is dan ook een wijze waarop we kinderen zo optimaal mogelijk faciliteren in hun ontwikkeling. Kinderen leren hun weg te vinden bij alle opdrachten en projecten. Ieder kind heeft een unieke leerstijl en samen ontdekken we wat voor elk kind de beste aanpak is.

IPC

IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat bij ieder project centraal. Door de vakgebieden aan te bieden op een eigentijdse manier leren de kinderen effectief en met plezier. IPC biedt betekenisvol onderwijs. Elke dag werken de kinderen van groep 1 t/m 8 met de thema’s van IPC. IPC is een curriculum met passie voor leren, op de toekomst gericht. Leerdoelen staan centraal, met de focus op ontwikkelen van vaardigheden. Het is een thematisch onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken. Hieronder vallen de vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, maatschappelijke vorming en internationalisering.

Voor alle zaak- en creatieve vakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen. De kerndoelen voor deze vakken worden bereikt door het werken met IPC. De IPC coördinatoren van de Wijzer zorgen voor het bijhouden van de doorlopende lijn. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Binnen elk thema staan altijd een aantal vakgebieden centraal. Binnen een vakgebied wordt er gewerkt aan leerdoelen. Er zijn verschillende leerdoelen: kennisdoelen (ik weet), vaardigheidsdoelen (ik kan), inzichtdoelen (ik begrijp).

Leren is stap voor stap ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Een uniek en persoonlijk proces waarbij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Bij IPC ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden.
Kinderen doorlopen de verschillende fases binnen een vaardigheid. Van aanvang naar à ontwikkeling naar à beheersing.
Door goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen, op zijn eigen niveau.
Samen met de kinderen de uitdaging aan gaan om te leren.

Verschillende theorieën omtrent leren zijn verweven in IPC (o.a. meervoudige intelligentie, mindmappen en coöperatief leren).
Leren is niet de les. Leren is het verschil tussen wat er eerst was en nu is. Door het leren van vaardigheden en het leggen van verbanden blijft kennis beter in het lange termijn geheugen. Iedereen heeft zijn eigen leerstijlen (visueel, auditief, kinesthetische enz.) In de thema’s komen verschillende talenten en leerstijlen aan bod.

Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief: Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 65 landen gebruikt!
IPC is gericht op de toekomst. Feitenkennis is in de basis belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om deel uit te maken van de samenleving. Dat vraagt om een onderzoekende, open en onbevooroordeelde houding. Leren je hersenen goed te gebruiken en leren samenwerken. Kinderen leren zichzelf en de ander kennen en waarderen.

In het IPC zitten 8 persoonlijke leerdoelen verweven die de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, moraliteit, communicatie, zorgzaamheid, samenwerking en respect. De basis van succes! Middels ouderbrieven met informatie rondom de IPC unit (thema) houden we u op de hoogte van datgene waar de kinderen mee aan de slag gaan.

MijnRapportfolio

Nu het onderwijs zich steeds meer gaat richten op de brede, individuele ontwikkeling van de leerling is de behoefte ontstaan om deze ontwikkeling over langere perioden te volgen. MijnRapportfolio is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd. Het totale kind komt dus in beeld met al zijn kwaliteiten en talenten.

Rots en Water

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids-programma en uiterst effectief anti-pest-programma en om positieve sociale vaardigheden te ontwikkelen. De lessen rondom Rots & Water die we op de Wijzer geven staan voor meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing en leren de kinderen sterker in hun schoenen te staan. Tijdens deze lessen leren de kinderen om vanuit eigen kracht in het leven te mogen, kunnen en durven staan. De kinderen worden door het aanleren van vaardigheden bij de Rots & Water lessen weerbaarder en staan steviger in hun schoenen. De lessen zijn een waardevolle aanvulling binnen ons onderwijs.